Canolfannau Conway Celfyddydau a Gweithgareddau Awyr Agored

Home

Canolfannau Conway

Celfyddydau a Gweithgareddau Awyr Agored

phone.png 01248 714501 e-mail.png ymholiadau@canolfannauconway.co.uk A Quality Learning Partner

Chwilio


Gwelwch map mwy

Croeso i Ganolfannau Conway: Ynys Môn

0025.jpg

Croeso i Ganolfannau Conway: Ynys Môn, lle gallwch brofi celfyddydau o ansawdd uchel ac addysg awyr agored, sydd â'r potensial i godi cyflawniad, tra'n ehangu gorwelion y cyfranogwyr a gwella agweddau ar y Cwricwlwm Cenedlaethol.

Yn seiliedig ar ymyl yr Afon Menai ar Ynys Môn, ychydig oddi ar yr A55 rydym yn hawdd i gyrraedd o nifer o leoedd ledled Cymru.

Mae gennym graidd o staff addysgu cymwysedig sy'n gallu cyflwyno cyrsiau trwy gyfrwng y Gymraeg. Mae gan Canolfannau Conway: Ynys Môn hanes hir o ddarparu cyrsiau ar gyfer Gwynedd, Ynys Môn ac awdurdodau addysg lleol Conwy.

Rydym hefyd yn sefydliad partner gweithredol y Bartneriaeth Awyr Agored sydd â'r genhadaeth i wella cyfleoedd i fwy o bobl leol yng Ngogledd Orllewin Cymru i gyrraedd eu potensial trwy weithgareddau awyr agored.

Rydym wrthi'n diweddaru ac yn trosi ein tudalennau gwe Canolfannau Conway: Ynys Môn i'r Gymraeg, byddwch yn amyneddgar â ni yn ystod y
cyfnod hwn.