Canolfannau Conway Celfyddydau a Gweithgareddau Awyr Agored

Hafan

Canolfannau Conway

Celfyddydau a Gweithgareddau Awyr Agored

phone.png 0800 0124284 e-mail.png ymholiadau@canolfannauconway.co.uk A Quality Learning Partner
English

Y Celfyddydau

Rydym yn cynnig addysg o safon uchel yn y celfyddydau gweledol a pherfformio gyda'r nod o annog creadigrwydd, gan roi cyfle a chodi cyflawniad.

Addysg Awyr Agored

Rydym yn darparu addysg awyr agored o safon uchel a gweithgareddau anturus y medrwch gysylltu â chydweithio datblygol a gwella cyrhaeddiad.

Astudiaethau Maes

Rydym yn cynnig y cyfle i bob oed i ddysgu am a chael eu hysbrydoli gan yr amgylchedd naturiol, yn cwmpasu holl feysydd y cwricwlwm.

Cyfleusterau

Gyda phum canolfan mewn lleoliadau hygyrch iawn a llu o fannau unigryw, rydym yn cynnig cyfleusterau cynadledda, mannau perfformiad ac amrywiaeth o opsiynau llety preswyl.

Cyngor Ymweliadau

Rydym yn darparu cyngor ar arfer gorau, canllawiau, hyfforddiant a chefnogaeth i sefydliadau addysgo i drefnu profiadau diogel a gwerth chweil i ffwrdd o'u lleoliad arferol.

Drwy ein pum canolfan, gallwch brofi celfyddydau o ansawdd uchel ac addysg awyr agored, sydd â'r potensial i godi cyflawniad, wrth ehangu gorwelion y cyfranogwyr a gwella agweddau ar y Cwricwlwm Cenedlaethol. Gall ein hathrawon profiadol a chymwys eich helpu i drefnu rhaglen flaengar o weithgareddau cwrs preswyl neu ddydd i gwrdd â'ch nodau ac amcanion fel a ddymunir. P'un a ydych yn chwilio am raglen bwrpasol o weithgareddau, neu sydd â diddordeb mewn un o'n pecynnau ffoniwch, neu e-bostiwch ni i ddarganfod yr hyn y gallwn ei gynnig.